PIRTIS

PIRTIS

PIRTIS

Situacijos planas. Poilsio patalpą nuo pirties patalpos skiria betoninė sienelė. Poilsio zona projektuojama terasų pusėje. Pirties pastatas ant šlaito, todėl nusileidimas prie vandens planuojamas per kelias terasas skirtinguose aukščiuose.
PIRTIS

PIRTIS

Fasado eskizas.
Fasado koncepcija

FASADO KONCEPCIJA

Fasado eskizas.

Pirties koncepcijos eskizas

PIRTIES KONCEPCIJOS ESKIZAS

Eskizas - projekcija.

PIRTIS
PIRTIS
Fasado koncepcija
Pirties koncepcijos eskizas
None