BANKAS

BANKAS

BANKAS

Banko pastato koncepcija J. Jasinskio ir V. Kudirkos gatvių sankryžoje. Tūris integruojamas į esamų statinių kontekstą. Keturių monetų koncepcija diktuoja banko pastato charakterį.
BANKAS

BANKAS

Banko pastato koncepcijos vizualizacija.
BANKAS

BANKAS

Banko pastato fasadai ir pjūvis.
BANKAS

BANKAS

Banko pastato koncepcijos vizualizacija.
BANKAS

BANKAS

Banko pastato koncepcijos vizualizacija.
BANKAS
BANKAS
BANKAS
BANKAS
BANKAS
None