PROJEKTŲ DERINIMAS

Projektų derinimas

PROJEKTŲ DERINIMAS

Dokumentų derinimas - tai lyg instrumento suderinimas prieš koncertą, tik mūsų instrumentas yra techninis projektas, kurį turiu suderinti taip, kad jis nepriekaištingai "skambėtų" prieš atitinkamų institucijų komisijos narius ir būtų gautas geriausias įvertinimas - leidimas statyti.

ETAPAI:
1. Su sklypo (jei planuojate rekonstruoti statinį, tuomet ir pastato) dokumentais - kadastrinių matavimų byla - atvykstate į mūsų studiją. Aptariamas bei įvertinamas Jūsų sumanymas - ne tik būsimo statinio aplinka, jo detalės, bet ir inžinerinės sistemos.
2. Pasirašius įgaliojimą su objekto dokumentų kopijomis keliaujama į savivaldybę užsakyti specialiųjų projektavimo reikalavimų. Juose bus surašytos sąlygos rengiamam statinio projektui. Taip pat su dokumentų kopijomis yra aplankomos ir inžinerinių tinklų projektavimą reglamentuojančios įstaigos: LESTO (elektros energijai prisijungti); LIETUVOS DUJOS (jei planuojate įsivesti dujas) bei už vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą Jūsų miesto atsakinga institucija, pavyzdžiui, Vilniaus mieste tai VILNIAUS VANDENYS. Jei Jūsų sklypas yra valstybės saugomose teritorijose, tuomet teks kreiptis ir į tokias institucijas kaip Regioninių parkų direkcija ar Kultūros paveldo skyrius.
3. Kol bus išduotos užsakytos sąlygos (preliminarus terminas 15 - 20 darbo dienų).
4. Užsakoma sklypo topografinė nuotrauka, kurioje matyti Jūsų sklypo reljefas, esami statiniai ir inžineriniai tinklai. Užsakant topografinę nuotrauką, labai svarbu pabrėžti matininkui, kad ją parengtų su besiribojančių (gretimų) objektų fragmentais. Tai yra būtinas Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimas, kad būtų apskaičiuoti saugūs atstumai.
5. Kai visos reikalingos institucijos išduoda sąlygas, kiekvienos dalies specialistas (architektas, konstruktorius, inžinierius) rengia savo projekto dalį.
6. Parengus visų dalių projektus yra formuojama byla - techninis projektas. Į ją sudedamos visos užsakytos sąlygos, sklypo dokumentai bei parengtos projekto dalys.
7. Pradedamas galutinis derinimo etapas, kurio metu visas parengtas projekto dalis reikia suderinti su sąlygas išdavusiomis institucijomis (ir su Visuomenės sveikas centru bei Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos projektų patikros padaliniu). Jei iš valstybinės reikšmės kelių bus projektuojamas naujas įvažiavimas į sklypą, reikės ir Kelių priežiūros tarnybos leidimo. Byla skirtinguose miestuose derinama skirtingai. Sakykime, Vilniaus mieste derinimas vyksta elektroniniu būdu pateikiant visą bylą tinklalapyje www.infostatyba.lt. Tada visų reikiamų projekto dalių patikros atstovai pritarimą patvirtina. Tačiau yra miestų, kur su byla yra keliaujama į atitinkamas institucijas ir suderinimai gaunami raštu.
8. Finalas! Leidimas statybai gautas ir ramia širdimi galima pradėti! Viso aprašyto proceso trukmė yra apie 3-5 mėnesiai, priklausomai nuo situacijos sklype, norimų komunikacijų.

Projektų derinimas

Statybos projektų derinimas ir leidimo gavimas.